Cornelis Vrij school

Als Cornelis Vrij school doen wij best wel veel aan culturele vorming, maar de activiteiten die wij van Tussen Zang en Dans hebben zitten niet in ons basisprogramma. Dus het is heel leuk voor de kinderen dat ze ook daaraan deel kunnen nemen.

Je ziet ook dat er heel veel enthousiasme voor is. Sommige kinderen gaan elke keer dat er een blok  aangeboden wordt ernaartoe, omdat ze toch elke keer weer iets nieuws leren en enthousiast zijn over de lessen daar. Komt mede door de hele enthousiaste docenten die vanuit Tussen zang en dans geleverd worden die de kinderen echt meenemen in hun ontwikkelingen in hun enthousiasme een band opbouwen met de kinderen waardoor ze heel graag naar de lessen gaan. 

En bijv ook toewerken naar een eindpresentatie. Dat kan een filmpje zijn of een optreden voor de ouders om te laten zien wat bijvoorbeeld bij Fashion fix hebben gemaakt. En de kinderen zelfs zo enthousiast worden dat ze thuis een naaimachine voor hun verjaardag vragen omdat ze enthousiast zijn geworden om  kleding te gaan maken.

En op deze manier kan er gewoon altijd extra gewerkt worden aan talent van de kinderen die niet naar voor komen in onze dagelijkse aanbod. Want elk kind heeft tenslotte een talent en het is veel fijn als ze daar op deze manier ook mee in aanraking kunnen komen en uit kunnen bouwen.

Dus wij zijn heel blij met het aanbod van Tussen Zang en Dans als extra aanvulling als extra aanvulling op ons leerprogramma.

 

Emmy Lugthart

Directeur Cornelis Vrij school